GSSSB Various Post Result Charan - Gadhavi

GSSSB Various Post Result Charan - Gadhavi

*🆕POST OF HOMEOPATHY MEDICAL OFFICER  ADVT. NO. (139/201718)*

Dr. MADHAVI KISHORBHAI GADHAVI

Dr. MITRAVINDA RANJITSINGH GADHVI

Dr. RICHA MAHESHBHAI GADHAVI

*🆕POST OF LIVE STOCK INSPECTOR  (ADVT. NO. 134/201718)*

MAHIPALSINH MEGHRAJBHAI GADHAVI

*🆕POST OF FIELD OFFICER (ADVT. NO. 105/201617)*

BHARGAV KARMANBHAI GADHVI

*🆕POST OF ROYALTY  INSPECTOR ADVT. NO. (141/201718)*

RAGHAVDAN KARNIDAN GADHAVI

*🆕POST OF FOOD SAFETY OFFICER ADVT. NO. (121/201617)*

MEHULDAN NANBHA GADHVI

Congratulations To All

0 Response to "GSSSB Various Post Result Charan - Gadhavi"

Designed By Bhavesh Chothani Blogger template by BM Web Solution